Xidmətlər


Autsorsinq


Autsorsinq xidməti vasitəsilə müştərilər maliyyə və mühasibat uçotu üzrə öhdəlik...

Mühasibat uçotu üzrə məsləhət


Mühasibat uçotu ilə bağlı məsləhət, müştərilərin maliyyə əməliyyatları zamanı üzləşdikləri...

Korporativ strategiya


Korporativ strategiya, müəssisə daxilində vahid strategiya və məqsədlərin formalaşdırılmasını əhatə...

Vergi məsləhəti


Vergi məsləhətinə, təşkilatların Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan Vergi qanunvericiliyinə uyğun...

Vergi və Qanunvericilik


Hüquqi və fiziki şəxslərin qeydiyyatdan keçirilməsi, (E-imzanın, Asan İmzanın,...