Anlayışlar


Likvidlik

Aktivlərin pula çevrilmə imkanı əks etdirən iqtisadi termin likvidlik kimi müəyyən olunur. Daşıdığı ümumi anlamdan əla...

Ətraflı

Lizinq

Lizinq maliyyə icarəsi formasıdır və hər hansı bir avadanlığın və ya əmlakın lizinq şirkəti tərəfindən satın alınaraq...

Ətraflı

Bazar seqmentasiyası

Analitiklər hesab edirlər ki, fərqli sektor və təcrübə sahələrinin onlarla birləşməsi nəticəsində 200-dən çox fərqli m...

Ətraflı