Korporativ strategiya


Korporativ strategiya

Korporativ strategiya, müəssisə daxilində vahid strategiya və məqsədlərin formalaşdırılmasını əhatə edir. Digər tərəfdən, məsləhətçilər strateji yol xəritələrinin dəstəklənməsi üçün müntəzəm olaraq vizyon, missiya və strateji planların hazırlanmasını həyata keçirirlər.

Strateji məsləhət layihələrinin geniş yayılmış nümunəsi kimi strateji seçim və qərarların dəyərləndirilməsi, biznes proseslərinin planlaşdırması və bazara giriş strategiyaları kimi böyümə planlarının (şirkətlər yeni bölgələrə, bazarlara daxil olmaq və ya yeni məhsullar yaratmaq istədikdə) hazırlanmasını göstərmək olar.